VOLEYBOLUN TARİHÇESİ

VOLEYBOLUN TARİHÇESİ

Voleybol 1895 yılında William C. Morgan tarafından Holyoke Massachusettes (ABD)’de icat edilmiştir. Genç Hristiyanlar Topluluğu (YMCA) üyesi olan William C. Morgan gençlerin spor yapabilmeleri amacıyla bu oyunu geliştirmiştir.

Morgan, bu oyunu basketboldan daha az fiziksel temas gerektiren bir oyun oluşturmak üzere basketbol, beysbol, tenis ve hentbolun bazı özelliklerini bir araya getirmiş ve bu oyuna MINTONETTE adını vermiştir.

Morgan fileyi tenisten ödünç almış ve onu yerden yaklaşık 183 cm yükselterek ortalama insan boyunun biraz üzerine çıkarmıştır. 1896 yılında Springfield kolejinde YMCA kongresi toplandığında Dr. Haltead Mintonette adını VOLLEYBALL olarak değiştirmiştir. Çünkü önemli olan topu file üzerinde öne-arkaya getirip götürmektir. (İngilizce Volley bu anlama gelmektedir).

Bir oyun olarak voleybol önceleri ABD iş adamları tarafından oyun sahalarına götürülmüştür. 1900 yılında Kanada bu sporu benimseyen ilk ülke olmuş ve uluslar arası bir kuruluş olan YMCA voleybolun bütün dünyaya yayılmasına öncülük etmiştir. Ayrıca aynı yıl voleybol için özel top tasarlanmıştır.

İlk uluslararası turnuva 1913 yılında Asya kıtasında düzenlenmiş ve turnuvaya Çin, Japonya ve Filipinler katılmıştır. 1916’da Filipinlerde topu belli bir açıya yükselterek başka bir oyuncu tarafından vurulması şeklinde bir hücuma yönelik stil geliştirilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’ya gelen ABD askerleri voleybolu tanıtmayı başarmışlar ve 1917 yılında YMCA üyesi ABD askerleri bu sporu Fransa’ya götürmüşlerdir. 1917 yılında Çekoslavakya’da oynanmaya başlanmıştır. Ayrıca aynı yılda, oyun puanı 21’den 15’e düşürülmüştür. Yine aynı yıl 2.13 m olan file yüksekliği 2.43 m’ye yükseltilmiştir.

1918 yılında sahadaki oyuncu sayısı sınırlandırılmıştır. Voleybol 1920’de Polonya’da oynanmaya başlanmıştır ancak her ülke oyun kurallarını değişik olarak belirlemiştir. Örneğin Asya kıtasında voleybol 9 kişiyle ve alçak filede oynanmıştır. 1922’de her takım için üç vuruştan sonra topu karşı sahaya atma kararı alınmıştır. 1922’de ilk defa YMCA Ulusal Şampiyonası Brooklyn Newyork’da 11 eyaletten 27 takımın katılımıyla gerçekleşmiştir.

1928’de kurallara ve turnuvalara ihtiyaç duyulduğu görülmüş ve USVBA (Birleşmiş Devletler Voleybol Federasyonu) kurulmuştur. Voleybol sahasının YMCA takımları dışındakilere açılmasıyla ilk ABD açık hava oyunu gerçekleşmiştir.

1930’da ilk defa ikili plaj oyunu oynanmıştır. 1934’te ulusal voleybol hakemleri onaylanmış ve aynı yıl Stocholm’de IAHF (Ulusal Hentbol Federasyonu) Kongresinde Polonya başkanı bir teknik komite kurulmasını teklif etmiş ve bir komite kurulmuştur.

1936 yılında Berlin’de olimpiyatlar sırasında II. Kongre yapılmış ve uluslar arası bir komitenin kurulması için faaliyete geçilmiştir. Ancak İkinci Dünya Savaşının çıkması bu girişimi etkilemiştir. 1937’de Boston’daki AAU (Amatör Sporlar Birliği) toplantısı ABD voleybol federasyonunun ABD içerisinde ulusal, resmi, idari örgüt olduğu kabul edilmiştir. 1938 yılında yukarıdaki Amerikan oyun kuralları küçük değişikliklerle uluslar arası kurallar olarak kabul edilmiştir. 1947 yılında Paris’te yapılan uluslararası kongrede daha önce gerçekleştirilemeyen komite kurulmuş ve bu komitenin adı halen kullanılmakta olan Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) olarak belirlenmiştir. Bu federasyona ilk üye olan ülkeler: ABD, Belçika, Brezilya, Fransa, Hollanda, İtalya, Macaristan, Mısır, Portekiz, Polonya, Uruguay ve Yugoslavya’dır. Uluslararası Voleybol Federasyonunun kurulmasıyla birlikte turnuvalar düzenlenmeye başlanmıştır.

1948’de ilk defa plaj voleybolu turnuvası düzenlenmiştir.

1949’da ilk dünya şampiyonası Prag, Çekoslavakya’da yapılmıştır. 1961 yılında Marsilya’da yapılan toplantıda voleybol olimpik branş olarak kabul edilmiştir. 1964’te Tokyo’da yapılan olimpiyatlarda erkekler ve bayanlar voleybol müsabakaları olimpik programına konulmuştur.

1964 yılında Tokyo’da bayanlar bir defaya mahsus olimpik düzeyde müsabakalara katılmışlardır.Bu kadınların bu branştaki ilerleyişininilk basamağı olmuştur.Düşünün bayanlar kaç yıl sonra katılmış.İşte erkek hakimiyetindeki dünyanın acımasızlığı

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !